ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ: Κατευθυντήριες γραμμές σε διευθυντές εφοριών, τελωνείων και χημείων από Γ. Πιτσιλή

Δείτε την είδηση – πλάνα στο βίντεο:

Κατευθυντήριες γραμμές σε διευθυντές εφοριών, τελωνείων και χημείων από Γ. Πιτσιλή

Συνάντηση με διευθυντικά στελέχη εφοριών, τελωνείων και χημείων όλης της χώρας είχε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

απε-μπε/Κ.ΣΟΡΟΒΟΣ