Δύο μεγάλες αλήθειες! – Επιδόματα ανέργων – φορολογία – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Τελικά έπρεπε να δημοσιευθεί η έκθεσης του ΟΟΣΑ για να διαπιστώσουμε ότι σε κανένα κράτος μέλος του Οργανισμού τα επιδόματα των ανέργων δεν είναι τόσο μικρά όσο στην Ελλάδα.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ένας άνεργος στην Ελλάδα αμέσως μετά την απόλυσή του φτάνει στο 42% αυτού που είχε ως εργαζόμενος. Έπεται η Κορέα με 51,4%, ενώ ακολουθούν η Αυστραλία και η Τουρκία. Κατά μέσο όρο στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ ο απολυμένος θα λάβει μέσω επιδομάτων το 70% του προηγούμενου εισοδήματός του.

Αλλά και 60 μήνες μετά την απόλυσή του ο μακροχρόνια άνεργος στην Ελλάδα λαμβάνει ελάχιστο εισόδημα από κάποια επιδόματα, έναντι του 46,9% κατά μέσο όρο στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.

Παράλληλα ο ΟΟΣΑ καταγράφει πάρα πολύ μεγάλα φορολογικά βάρη στην Ελλάδα. Υπολογίζει ότι το μέσο φορολογικό βάρος στην Ελλάδα για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά που λαμβάνουν έναν μέσο μισθό, είναι στο 38,2% του εισοδήματός τους, έναντι 13,6% φορολογικών βαρών της Ιρλανδίας.

Η επιβάρυνση είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των 25 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Μεγαλύτερες υποχρεώσεις έχουν μόνο πλούσιες χώρες όπως το Βέλγιο, η Σουηδία, η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ ο μέσος όρος είναι στο 28,6%.  Δύο μεγάλες αλήθειες που καταδεικνύουν ότι αφενός η φορολόγηση είναι μεγάλη και τα επιδόματα ανεργίας περιορισμένα…