Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού στα πλαίσια εργασιών συντήρησης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ