Δ. Νάουσας: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την    02-09-2022 ημέρα  της εβδομάδος Παρασκευή   στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 Β’)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  35ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό Σύλλογο Μπιλιάρδου Νάουσας “CLASSIC”.
2

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας”, Α.Μ.: 13/2020 (επικαιροποίηση), προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 13/2020 (επικαιροποίηση), μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

3 Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Π.Α.Η.
4 Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας  Κ.Δ.
5

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων  (6 ΥΠΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 851) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για πέντε( 5 ) έτη

6

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  του Αγροκτήματος Χαρίεσσας  για 4 έτη με αρ. τεμαχίου  1063 ( 1 ) ΕΚΤΑΣΗΣ 29.086,24 τ.μ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας

7

«Αποδοχή χρηματοδότησης δυνάμει της υπ’ αρ. 50300/28-07-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και  προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού ύψους 150.000 ευρώ»

8

Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9

Επανάληψη διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για το έργο: «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη
λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΟ Γ. Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου
Επόμενο άρθροΠλατύ Ημαθίας: Πωλείται το GT Foods(Επιχείρηση Εστίασης)