Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Άρση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού

στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», στην Αλεξάνδρεια, Ημαθίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο Μονό

Από έκδοση παρούσης, την άρση της ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 σχετικής Απόφασής μας, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω με α/α 4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση ΕΔΩ