Αποτελέσματα εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ Ημαθίας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Αποτελέσματα εκλογών  για Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας 27/11/2019

(Στις παρενθέσεις είναι τα αποτελέσματα του 2017)

Εγγεγραμμένοι: 1160
Ψήφισαν: 844 (804)
Άκυρα- Λευκά: 81 (76)
Έγκυρα: 763 (728)

ΔΑΚΕ 269 (229) & 3 (3) έδρες
Εκλέγονται:Πυρινός Δημήτριος, Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος, Τουτουντζίδης Παύλος

ΔΗΣΥ 180 (181) & 2 (2) έδρες
Εκλέγονται Απιδοπούλου Σοφία, Κάτανα Περιστέρα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 124 (133) & 2 (2) έδρες
Εκλέγονται Κοκοζίδου Άννα,  Χατζησάββας Παναγιώτης

ΕΡΑ 115 (98) & 2 (1) έδρα
Εκλέγεται Ματόπουλος Αντώνιος, Τολιόπουλος Αντώνιος

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 75 (87) & 0 (1) έδρα

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι Παπαχαρίτων Αναστάσιος (ΔΑΚΕ), Πετανίδης Δημήτριος (ΔΗΣΥ) και Παπαγιαννούλη Δέσποινα (ΕΡΑ)

Παρατίθεται ο Συγκριτικώς Πίνακας των αποτελεσμάτων: