Αποτελέσματα εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ Ημαθίας

Αποτελέσματα εκλογών  για Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας 27/11/2019

(Στις παρενθέσεις είναι τα αποτελέσματα του 2017)

Εγγεγραμμένοι: 1160
Ψήφισαν: 844 (804)
Άκυρα- Λευκά: 81 (76)
Έγκυρα: 763 (728)

ΔΑΚΕ 269 (229) & 3 (3) έδρες
Εκλέγονται:Πυρινός Δημήτριος, Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος, Τουτουντζίδης Παύλος

ΔΗΣΥ 180 (181) & 2 (2) έδρες
Εκλέγονται Απιδοπούλου Σοφία, Κάτανα Περιστέρα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 124 (133) & 2 (2) έδρες
Εκλέγονται Κοκοζίδου Άννα,  Χατζησάββας Παναγιώτης

ΕΡΑ 115 (98) & 2 (1) έδρα
Εκλέγεται Ματόπουλος Αντώνιος, Τολιόπουλος Αντώνιος

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 75 (87) & 0 (1) έδρα

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι Παπαχαρίτων Αναστάσιος (ΔΑΚΕ), Πετανίδης Δημήτριος (ΔΗΣΥ) και Παπαγιαννούλη Δέσποινα (ΕΡΑ)

Παρατίθεται ο Συγκριτικώς Πίνακας των αποτελεσμάτων: