Αλλαγή καθεστώτος για την τροφοδότηση της Ευρώπης το 2050- Της Ειρήνης Αιμονιώτη.

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Με την υιοθέτηση μιας αγρο-οικολογικής γεωργίας που βασίζεται στην απομάκρυνση των χημικών, μείωση της εντατικής γεωργίας, αύξηση των βοσκοτόπων και εκτατική κτηνοτροφία, η Ευρώπη θα καταφέρει να ταΐσει τα 530 εκατομμύρια κατοίκων της το 2050 .

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

Αυτό είναι το συμπέρασμα ,μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο IDDRI, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διεθνών Σχέσεων, στις 16 Απριλίου 2019. Το έγγραφο τονίζει την  θρέψη  περισσότερων ανθρώπων, και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου στο 40%.

Επιστροφή από 10% έως 50%

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει μείωση κατά 10% έως 50% των σημερινών μέσων καλλιεργειών σε όλες τις καλλιέργειες. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Iddri επιχειρεί να συνδυάσει τους περιορισμούς  του κλίματος, τα ζητήματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις διεθνείς συστάσεις για τη δημόσια υγεία.

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία βελτίωσε την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου: – 20% μεταξύ 1990 και 2015. Θεωρεί επίσης ότι το σύστημα, βασιζόμενο σε μαζική χρήση χημικών εισροών (φυτά και λιπάσματα) είναι “μη βιώσιμο”, ιδιαίτερα ενόψει της “ανησυχητικής” διάβρωσης της βιοποικιλότητας.

Αλλαγή της διατροφής

Στην ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει  να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ενώ ο αποπροσανατολισμός της τρέχουσας διατροφής των ανθρώπων συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών ασθενειών (παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα … ), υπογραμμίζει το έγγραφο.

“Εάν παράγετε πολλά στην Ευρώπη, τρώτε πάρα πολύ σε σχέση με τις διατροφικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας”, προσθέτει.

“Χωρίς χημικές εισροές”

«Η μετάβαση σε μια γεωργία χωρίς χημικά που περιλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα των εκτεταμένων μόνιμων βοσκοτόπων και άλλες αγρο-οικολογικές υποδομές (φράκτες, δέντρα ..) επιτρέπει την ανάκτηση της βιοποικιλότητας, την ποιότητα των φυσικών πόρων, και χαμηλότερες εκπομπές» προσθέτει η μελέτη.

Η μείωση της εντατικής καλλιέργειας θα επικεντρωθεί σε οικογένειες σιτηρών, που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να «σταματήσει να εισάγει περισσότερους από 40 εκατομμύρια τόνους σόγιας» επομένως θα μειωθεί η αποψίλωση, ειδικά στη Νότια Αμερική.

Αλλά τι γίνεται με το εισόδημα των αγροτών;

Παρά τη μείωση των αποδόσεων, η αγρο-οικολογική Ευρώπη θα απελευθερώσει πλεόνασμα αχρησιμοποίητης παραγωγής που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εξαγωγές χάρη στην ποιότητά της (20% στην παραγωγή γάλακτος) και στον οίνο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ωστόσο, οι δύο επικεφαλής αυτής της μελέτης, οι Xavier Poux και Pierre-Marie Aubert, παραδέχονται ότι δεν έχουν μελετήσει ακόμα την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος για τους αγρότες και τις συνέπειες για τη βιωσιμότητά τους.