Αλεξάνδρεια: Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ – Νέα χρονιά Νέοι στόχοι

Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ με τη νέα χρόνια βάζει νέους στόχους και εγκαινιάζει νέα τμήματα στην Ισπανική γλώσσα και εντατικά μαθήματα Αγγλικών.

Ειδικότερα:

Εισαγωγή στην Ισπανική Γλώσσα
– Τμήμα I (για παιδιά από ΣΤ’ Δημοτικού και πάνω)
– Τμήμα ΙΙ (για ενήλικες)

Εντατικά μαθήματα Αγγλικών για εξετάσεις πτυχίου τον Μάιο
– Τμήμα Lower
– Τμήμα Proficiency

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ
Νικολάου Ευαγγελά 24
ΤΗΛ. 23330 25993
ΚΙΝ. 6979226371 – 6973232936

Facebook