Αλεξάνδρεια: Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά μηχανοτεχνίτες – χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε., βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά μηχανοτεχνίτες – χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων.

Θα συνεκτιμηθούν: προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

ή στα παρακάτω:

e-mail : info@almifoods.gr

fax: 2333 027806