Τοποθέτηση βουλευτή Ημαθίας Χρήστου Αντωνίου στη Βουλή – βίντεο

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Τοποθέτηση του βουλευτή Ημαθίας Χρήστου Αντωνίου στη Βουλή.