Το ΣΔΟΕ βάζει «πωλητήριο» στα κατασχεμένα – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εισήγηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) προς την νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αξιοποίηση δημευμένων και δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Πριν από περίπου ένα μήνα κατατέθηκε  διάταξη στη Βουλή που προβλέπει τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα αναλάβει να καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος του ΣΔΟΕ είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2019 να έχει στελεχωθεί και να λειτουργεί η ειδική Επιτροπή που θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ή να εκποιεί κινητά, καταθέσεις, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα,  τα οποία αποτελούν προϊόντα από ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, δωροδοκία, τρομοκρατία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ειδική Επιτροπή, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Παρακαταθηκών και Δανείων και θα έχει και την ευθύνη για την αξιοποίηση των δημευμένων ή δεσμευμένων υλικών αγαθών. Πρόκειται για μια τακτική που ήδη ακολουθείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς το ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές Αρχές δεν είναι μόνο η κατάσχεση προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και η αξιοποίησή τους προς όφελος των δημοσίων εσόδων.

Βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι ότι ένα ακίνητο ή ένα κινητό για παράδειγμα θα πρέπει να αξιοποιείτε μέσα σε έξι μήνες από την κατάσχεση ή τη δήμευσή του. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο και στον περιορισμό φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς μεταξύ άλλων στόχος είναι σταλεί το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι όσοι παρανομούν δεν θα κινδυνεύουν μόνο από φυλάκιση, πρόστιμα ή ότι άλλο ορίζουν οι νόμοι αλλά θα χάνουν και περιουσιακά στοιχεία για τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι αποτέλεσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων.