Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία Ceta- Της Ειρήνης Αιμονιώτη.

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Στη γνωμοδότησή του, την 30ή Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ- Καναδά (CETA).Θεωρεί μάλιστα, ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ των επενδυτών και των κρατών μελών  που προβλέπεται από τη συμφωνία CETA είναι συμβατός με το Κοινοτικό δίκαιο.

Η CETA έχει μια επενδυτική συνιστώσα που περιλαμβάνει “τη δημιουργία ενός μηχανισμού διευθέτησης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους”, λέει το δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα δικαστήριο και ένα εφετείο καθώς και μακροπρόθεσμα, ένα πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο.