Τις ενδεικτικές τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων για καλλιέργειες και ζώα δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

     Στα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα ανέρχεται η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένη ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισνού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

    Για τα ζαχαρότευτλα η συνδεδεμένη ενίσχυση ανέρχεται στα 50,6 ευρώ ανά στρέμμα, στο βαμβάκι η ειδική ενίσχυση ορίζεται στα 74,9 ευρώ ανά στρέμμα και στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση στα 16,4 ευρώ ανά στρέμμα.

Στην εγκύκλιο περιέχονται και οι  συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα:

  1. Θηλυκά Βοοειδή
  2. Αίγες και προβατίνες
  3. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα
  4. Σηροτροφία

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο: 

Κατάλογος+τιμών+συνδεδεμένων+ενισχύσεων+ΟΠΕΚΕΠΕ