Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Η μεγάλη παγίδα! – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πολύ πιθανόν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του εmvolos.gr να καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών τροπολογία στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους στην εφορία, να τις πάρουν πίσω πληρώνοντας τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αυτή θα δοθεί σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πριν από το Πάσχα.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες των Ι.Χ. έχουν τις εξής επιλογές:

  1. για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
  2. για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών
  3. για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2019 συν 2/12 ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Ωστόσο ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι προχωρήσουν στην άρση της ακινησίας των οχημάτων τους καθώς σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν τις πινακίδες στην εφορία την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία -έστω και κατά μία ημέρα- τότε επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας. Για παράδειγμα εάν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου έχει πάρει τις πινακίδες για τρεις μήνες και έχει πληρώσει 120 ευρώ, εάν αργήσει να επιστρέψει τις πινακίδες ακόμη και για μια ημέρα θα πρέπει να καταβάλει στην εφορία το διπλάσιο ποσό δηλαδή 240 ευρώ.