Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 8η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (σχετική απόφαση αριθμ. 96/2024 Δημοτικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6590/03-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023 – ΟΜΑΔΕΣ: Β-1.1, Β-1.2, Β-1.3». (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ)

3. Ορισμός εκ νέου εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της επιτροπής επιλογής πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Αλεξάνδρειας λόγω έναρξης της νέας Δημοτικής περιόδου από 01/01/2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη πρώτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο- έξοδο οχήματος. στο αρ. 38 οικόπεδο, Ο.Τ. 5, συνοικισμού Αλεξάνδρειας (Μπακιρτζής Δημήτριος). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του Γυμναστικού Αγωνιστικού Συλλόγου με την επωνυμία “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ”, για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης του τέταρτου Διεθνούς meeting Στίβου, περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 08/05/2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ)

7. Εισήγηση για την παραχώρηση ή μη προς χρήση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Αλεξάνδρειας στο Γυμναστικό Αγωνιστικό Σύλλογο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ)

8. Εισήγηση για την παραχώρηση ή μη προς χρήση της άνω αίθουσας του πνευματικού κέντρου κοινότητας Αράχου στον Ποντιακό Σύλλογο Αράχου “Ο ΠΟΝΤΙΟΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ)

9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας για την πραγματοποίηση ανθοέκθεσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την επανάληψη ή μη της δημοπρασίας λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος, του αρίθ. 631 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 1 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου Δ.Ε. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικάλων Δ.Ε. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση μετρητή στην Αγκαθιά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Ορισμός τριμελούς επιτροπής περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών (σχετ. η υπ΄αριθ. 53/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑλ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας τμηματικών προθεσμιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

Προηγούμενο άρθροΔήλωση Ιωάννη Τσίμαρη, Βουλευτή Ιωαννίνων και υπεύθυνου ΚΤΕ Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Επόμενο άρθροΣαν σήμερα 8 Απριλίου – Σημαντικά γεγονότα