Τα «όπλα» της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με βάσει τα διεθνή πρότυπα.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκε πρώτη φορά για τα εισοδήματα του 2018 ειδικός πίνακας στο έντυπο Ε3 που στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών για τα εισοδήματα ελευθέρων επαγγελματιών όπως φοροτεχνικοί, ορκωτοί λογιστές, μεσίτες ακινήτων που πραγματοποιούν συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ και άλλοι. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται από τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με όσους υποχρεούνται να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3 προκειμένου να πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι.

Για την επίτευξη του εποπτικού της ρόλου, η Ανεξάρτητη Αρχή, δίνει έμφαση στην επικοινωνία και τη γνωστοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν οι επαγγελματίες που πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ενότητα για το ξέπλυμα στην ιστοσελίδα της η οποία επικαιροποιείται τόσο με υλικό της ΑΑΔΕ όσο και της Financial Action Task Force (FATF) ενώ παράλληλα υλοποιεί και ενημερωτικές ημερίδες.

Αξιοποιεί πληροφορίες

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλες αρχές με σκοπό την έρευνα υποθέσεων ξεπλύματος, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πληροφορίες μέσω εξειδικευμένων εργαλείων, όπως είναι το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και η Εφαρμογή Αυτοματοποιημένου Ελέγχου. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων και ταχύτερης ολοκλήρωσης των ελέγχων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2016 έως το τέλος του περασμένου Απρίλη η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αποστείλει 1.563 αναφορές που αφορούσαν σε 1.806 φορολογούμενους και οι 792 υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί κατέληξαν σε βεβαίωση άνω των 66 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στον τομέα της διασυνοριακής μεταφοράς κεφαλαίων, παρακολουθούνται και καταγράφονται οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων που γίνονται από ταξιδιώτες και αποστέλλονται συστηματικά αναφορές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Αλλαγή νόμου

Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, το 2018, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιες και δύο αποφάσεις αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις και τον τρόπο παρακολούθησής τους. Ενώ πέρυσι αντικαταστάθηκε ο νόμος  περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που ισχύε από το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες της ΑΑΔΕ συνέβαλαν στην κατάταξη της Ελλάδας σε καθεστώς κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), σύμφωνα με την αξιολόγηση της χώρας που ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ 16-21 Ιουνίου 2019 από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF), αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χώρας σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η εν λόγω κατάταξη θεωρείται εξαιρετικά θετική, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον περιορισμένο αριθμό κρατών που απολαμβάνουν αντίστοιχο καθεστώς κατάταξης.