Τα μεγάλα αγκάθια στις εξαγωγές – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αποτελούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας. 

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

«Οι υψηλοί φόροι που επιβάλλονται στα κέρδη των επιχειρήσεων, οι φόροι αλληλεγγύης και επιτηδεύματος αλλά και η επιβολή ΦΠΑ μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές», τονίζουν εκπρόσωποι των εξαγωγικού κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες εξαγωγείς κατάφεραν μέσα στη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης να εκτοξεύσουν τις ελληνικές εξαγωγές, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, διεισδύοντας σε νέες και απαιτητικές αγορές και κάνοντας γνωστά τα προϊόντα της ελληνικής γης στις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη.

Μάλιστα, εκπρόσωποι του εξαγωγικού κλάδου εκτιμούν ότι και φέτος, παρά τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ, με την αξία των ελληνικών εξαγωγών να ξεπερνά για πρώτη φορά το φράγμα των 35 δισ. ευρώ. Ήδη η άρση των capital controls έδωσε ώθηση στις εξαγωγές, ωστόσο, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα ακόμη προκειμένου τα ελληνικά προϊόντα να καταστούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χωρών.

Μέτρα με τα οποία θα θωρακιστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών, όπως η αύξηση των δασμών που ενδέχεται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ, το Brexit, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και η οικονομική πορεία σε Γερμανία και Ιταλία, οι οποίες αποτελούν τους καλύτερους πελάτες των ελληνικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των εξαγωγικών επιχειρήσεων τονίζουν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και να δοθούν κίνητρα, προκειμένου να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η διεύρυνση των εξαγωγών είναι αλληλένδετη με την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας.