Στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και ανάπτυξης, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) υπεγράφη για την εκπόνηση προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Το πρόγραμμα, ύψους 450.000 ευρώ, θα έχει διάρκεια 30 μήνες και προβλέπει τη χρηματοδότηση της υποστήριξης των προεγγραφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διάχυση της τεχνογνωσίας για επιλεγμένες ΜμΕ που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όταν εξετάζουν νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω εταιρικών ομολόγων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα τα τελευταία 10 χρόνια της βαθιάς ύφεσης. Ήρθε η ώρα να παρθούν μέτρα για την άμεση ανάπτυξή τους.