Σταυρός Ημαθίας: Μ.Σ. «ΕΣΤΙΑ» και Θύελλα Σταυρού – Ετήσιος χορός

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Σάββατο 9 Φλεβάρη στο ΚΤΗΜΑ «Αφροδίτη»