Προσωρινές κυκλοφοριακές στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. «Μαλιακός – Κλειδί»

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,

λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Κλειδίου (χ/θ 471+481) έως τον Α/Κ Μεθώνης /Αγαθούπολης (χ/θ 459+860)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Από τη Τρίτη 01-09-2020 έως και τη Πέμπτη 03-09-2020, και κατά τις ώρες από 08:00 έως 19.30 έκαστης ημέρας, ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, τον αποκλεισμό εισόδου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, λόγω αποκλεισμού της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Κλειδίου (χ/θ 471+481) έως τον Α/Κ Μεθώνης / Αγαθούπολης (χ/θ 459+860). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 28 Αυγούστου 2020 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 55/2020

Άρθρο 2ο

α) Τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Νησελίου της Εγνατίας Οδού στη συνέχεια θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, με κατεύθυνση προς Κατερίνη – Αθήνα και θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. διαμέσου του Α/Κ Μεθώνης / Αγαθούπολης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
β) Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εκτρέπονται μέσω Α/Κ Κλειδίου στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Βέροια, στη συνέχεια από τον Α Κ
Νησελίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο Αλεξάνδρειας – Κατερίνης με κατεύθυνση προς Κατερίνη
– Αθήνα και θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. διαμέσου του Α/Κ Μεθώνης/ Αγαθούπολης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
γ) Τα οχήματα που τυχόν δεν εξήλθαν από την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Νησελίου, θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και διαμέσου του Α/Κ Μαλγάρων, θα κατευθύνονται στον προορισμό τους.

Άρθρο 3ο

α) Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία «AMSA – OM – OPR – OP -002 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» του Εγχειριδίου Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
β) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο του έργου της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»., με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»., εντός εδαφικής της αρμοδιότητας, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνονται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά μετά το πέρας των εργασιών.
γ) Επιπρόσθετα, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της οδού, πέραν της σήμανσης που θα τοποθετηθεί στον Α/Κ Νησελίου και Α/Κ Κλειδίου, για την εκτέλεση των εν θέματι εργασιών και την ύπαρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, διάμεσου των υπαλλήλων στα διόδια Πολυμύλου, καθώς και με τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που υφίστανται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.
δ) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ).

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές για την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα

Προηγούμενο άρθροCOSMOTE: 50% αυξημένη η κίνηση mobile data και το φετινό καλοκαίρι
Επόμενο άρθροΠρώτες βοήθειες – διαδικτυακό σεμινάριο από τη δημόσια βιβλιοθήκη της Βέροιας