Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Πλατέος, στα πλαίσια εργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης
υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
3. Την υπ’ αριθ. 11956 από 05-07-2022 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου
Αλεξάνδρειας.
4. Την από 01/08/2022 Τεχνική Έκθεση της εταιρείας «ΤΟΠΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», η οποία
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αλεξάνδρειας.
5. Το υπ’ αριθ. 221 από 01-08-2022 έγγραφο του «ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.».
6. Την από 19-10-2022 αίτηση ης εταιρείας «NOVA».
7. Το υπ’ αριθ. 19579 από 19-10-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Αλεξάνδρειας.
8. Τα από 21-10-2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας
«ΤΟΠΟΜΗΧΑΝΙΚΗ».
9. Την υπ’ αριθ. 4847/22/2190213 από 22-10-2022 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ.
Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «NOVA» στην Τ.Κ. Πλατέος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Από την Τρίτη 25-10-2022 και για είκοσι (20) ημέρες, την εναλλάξ κυκλοφορία των
οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του
έτερου, στις κάτωθι οδούς:

1. Στην Ανώνυμη Δημοτική Οδό από το όριο των Δήμων Χαλκηδόνος και Αλεξάνδρειας
(Χ.Θ. 3+744) έως την συμβολή της με την οδό Λουδία (Χ.Θ. 6+227).

2. Στην οδό Λουδία από τη Χ.Θ. 6+227 έως την Χ.Θ. 6+827.
3. Στην οδό Μιαούλη από τη Χ.Θ. 6+827 έως την Χ.Θ. 6+894.
4. Στην οδό Γεννήσεως Θεοτόκου από τη διασταύρωση με την οδό Λουδία (Χ.Θ. 6+894) έως
την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου (Χ.Θ. 6+972).
5. Στην οδό 25ης Μαρτίου από τη διασταύρωση με την οδό Γενν. Θεοτόκου (Χ.Θ. 6+972) έως
την διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ. 7+293).
6. Στην οδό Ελ. Βενιζέλου:
i. από Χ.Θ. 7+293 έως Χ.Θ. 7+301 (κάθετη τομή).
ii. από την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου (Χ.Θ. 7+301) έως την διασταύρωση με την
οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ.7+337).
iii. από την διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ. 7+337) έως την διασταύρωση με την
Επαρ. Οδό Θεσσαλονίκης Τρικάλων (Χ.Θ.7+457).

Άρθρο 2ο

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: 6ΒΙ346ΜΤΛΒ-Ψ4Β

Προηγούμενο άρθροΒασικά σημεία της συνέντευξής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Αντιπροέδρου Βουλής,στο OPEN και την εκπομπή «ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ»:
Επόμενο άρθροΟ π. Ευάγγελος Παπανικολάου θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνας στην Νέα Ερυθραία – Αττικής