Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την από 03-04-2024 αίτηση της κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελισάβετ – Ειρήνη.
3. Την υπ’ αριθ. 4842/24/707761 από 05-04-2024 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών μετακόμισης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στην οδό Σοφίας, από
την συμβολή της με την οδό Δόξης έως την συμβολή της με την οδό Σοφίας (κάθετη επί της
Πιερίων), το Σάββατο 06-04-2024 και κατά τις ώρες από 13:00΄ έως και 15:00΄.
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στην οδό Εδέσσης, από
την συμβολή της με την οδό Παστέρ έως την συμβολή της με την οδό Μούμογλου, το
Σάββατο 06-04-2024 και κατά τις ώρες από 15:00΄ έως και 17:00΄.
Άρθρο 2ο
Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα
λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:
 Τα υπ’ αριθ. ΜΕ 146046 και ΝΧΑ 9629 οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
την ανωτέρω εργασία.
 Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα
επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΡΖ8Θ46ΜΤΛΒ-ΚΕ6

Προηγούμενο άρθροΤοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Βέροιας στα πιο σημαντικά ζητήματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 4 Απριλίου
Επόμενο άρθροΣύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου: Παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα δάνεια