Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 1777421 από 17-05-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της
αναδόχου εταιρείας «BALKAN ELECTRIC Α.Ε.»
3. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1010329 από 19-05-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών κατασκευής υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. 1η ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Πλουτάρχου (πλησίον δ/σης με
οδό Αρχιμήδη) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λ. Στρατού προς οδό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με α/α 2 τεχνική έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από
το εναπομείναν ρεύμα της οδού.
Β. 2η ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Πλουτάρχου (πλησίον δ/σης με
οδό Αρχιμήδη) στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Θεσσαλονίκης προς Λ. Στρατού, σύμφωνα
με α/α 2 τεχνική έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από
το εναπομείναν ρεύμα της οδού.

Άρθρο 2ο

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: Αποφαση_6ΧΔΕ46ΜΤΛΒ-3ΕΜ

Προηγούμενο άρθρο50 Χρόνια Αγγλικά Μιχαλόπουλος – Επετειακή απονομή πτυχίων με συνάντηση παλιών καθηγητών
Επόμενο άρθροΔήλωση Λάζαρου Τσαβδαρίδη για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού