Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

2. Το υπ. αρίθ. 578408 από 24-11-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

3. Την από 24-11-2022 Τεχνική Έκθεση- Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του κ.ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ Σωκράτη (πολ. Μηχ.)- ανάδοχος του έργου.

4. Το υπ’ αριθ. 58880 από 24-11-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας.

5. Την υπ’ αριθ. 4842/22/2447909 από 25-11-2022 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων στις κατωτέρω οδούς:

  • Σολωμού, από την συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως την συμβολή της με την
    οδό Θεμιστοκλέους,
  • Θεμιστοκλέους, από την συμβολή της με την οδό Σολωμού έως την συμβολή της με
    την οδό Μητροπόλεως,

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΕπιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Επόμενο άρθροΔΟΥ Βέροιας Γενική Συνέλευση 29/11/2022