Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, στην πόλη της Βέροιας.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών μεταφοράς οικοσκευών, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (αριθμό 9) στην πόλη της
Βέροιας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την εναλλάξ κυκλοφορία όλων των οχημάτων, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου,
έμπροσθεν του κτηρίου με αριθμό 9 και για μήκος αποκλεισμού περί τα 10 μ., στον
κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Π. Κεντρικής προς την Πεζογέφυρα, με ταυτόχρονη
παρουσία σημαιοφόρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τη χρήση κώνων και
σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας, προκειμένου στο
σημείο να τοποθετηθούν το υπ’ αριθ. ΜΧΑ – 7570 όχημα και το υπ’ αριθ. ΜΕ 121389
πλατφόρμα/αναβατόρι, το Σάββατο 12-09-2020, κατά τις ώρες 15:30΄ έως 17:00.

Α. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την αιτούσα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε όλες τις προσωρινές ρυθμίσεις εδώ