Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Βενιζέλου, στην πόλη της Βέροιας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια αντικατάστασης ανελκυστήρα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Κυριακή 17-10-2021 κατά τις ώρες 09:00 ́ – 11:00 ́:

1. την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Καρακωστή,

2. την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Καρακωστή στο
ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Αντώνιο.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και προς τούτο χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της ‘’ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.’’ και της ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Βέροιας’’, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 σχετικό έγγραφο Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

  •  Το υπ’ αριθ. ΜΕ 146039 γερανοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την
    ανωτέρω εργασία.
  • Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
    Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα
    επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
    επικρατούσες συνθήκες.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθροΣυνεχίζεται και την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου και ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα η διενέργεια Rapid tests σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη