Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».

3. Το υπ’ αριθ. 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων έργων».

4. Το υπ’ αριθ. 298534 (1236) από 03-05-2022 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας.

5. Το υπ’ αριθ. 84127 από 31-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Μ. (Κοζάνης).

6. Το υπ’ αριθ. Φ2.6.6/34/407962 (1475) από 10-06-2022 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.

7. Το υπ’ αριθ. 25620 από 30-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.

8. Το υπ’ αριθ. 113334 από 30-06-2022 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

9. Τη Μελέτη Σήμανσης και Τεχνική Μελέτη της «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.».

10. Το από 14-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

11. Τις υπ’ αριθ. V200762, V200763, V200760 και V200761 και από 23-09-2022 Άδειες Διέλευσης Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών Οχημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

12. Το από 20-09-2022 και τα από 23-09-2022 μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου της εταιρείας ‘’ΑΝΥΨΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’’

13. Την υπ’ αριθ. 4842/22/1976693 από 26-09-2022 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΔεύτερη βάφτιση παιδιού ωφελούμενης της δομής του «Έρασμου»
Επόμενο άρθροΕργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας