Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθ. 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Την υπ’ αριθμ. 136294 από 15/05/2024 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης Σήμανσης της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την συνημμένη Τεχνική Μελέτη και Μελέτη Σήμανσης της
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε» για το τμήμα Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου.
5. Την υπ’ αριθμ. 136294 από 15/05/2024 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης Σήμανσης της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την συνημμένη Τεχνική Μελέτη και Μελέτη Σήμανσης της
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε» για την περιοχή του Α/Κ Πολυμύλου.
6. Την υπ’ αριθ. V238221 Άδεια Διέλευσης Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών Οχημάτων της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
7. Τα από 29-04-2024 και 16-05-2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
«ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».
8. Την υπ’ αριθ. 4842/24/999309 από 16-05-2024 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την
οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη (δοκιμαστική
μεταφορά) διέλευσης συρμού υπερμεγέθους φορτηγού μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών
φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την Παρασκευή 17-05-2024:
Α. Τον περιορισμό της ταχύτητας (βραδυπορία), παντός είδους οχημάτων στο οδικό τμήμα
της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη από την
χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα
από 05:00΄ έως 05:15΄), έως την χρονική στιγμή εξόδου και του τελευταίου οχήματος του
συρμού, στον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 06:00΄ έως 06:15΄) σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 σχετικό.
Β. Την απαγόρευση διενέργειας προσπεράσματος παντός είδους οχημάτων κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα στο ως άνω οδικό τμήμα (από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου)

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΕΛΡ46ΜΤΛΒ-Ε5Α

Προηγούμενο άρθροΥΠΑΑΤ: Μη αποδοχή ορίου ανοχής σε φυτοφάρμακο σε εισαγόμενο ρύζι
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής