Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Α. Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει.
  2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
  3. Το υπ’ αριθ. 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
  έργων».
  4. Το υπ’ αριθ. 436454 (1962) από 27-06-2023 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας.
  5. Το υπ’ αριθ. 142232 από 05-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Μ. (Κοζάνης).
  6. Το υπ’ αριθ. Φ2.6.3/34/620143 (2664) από 14-09-2023 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ.
  Συγκ. Έργων.
  7. Την από 05-05-2023 Τεχνική Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Π.Κ.Μ..
  8. Το υπ’ αριθ. 57313 από 19-10-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.
  9. Το υπ’ αριθ. 129636 από 03-11-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την
  συνημμένη Τεχνική Μελέτη.
  10. Το από 23-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  11. Τα από 06-11-2023 και 09-11-2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
  «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
  12. Τις υπ’ αριθ. V227380, V227379 και V227378 από 23-11-2023 Άδειες Διέλευσης
  Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών Οχημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  13. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2361135 από 23-11-2023 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
  την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
  και
  Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
  τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
  υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
  ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1ο

  Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 28-
  11-2023 και Πέμπτη 30-11-2023 στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
  Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την
  χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα
  από 07:05΄ έως 07:15΄), έως την χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:05΄ έως 08:15΄).

  Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΞ0Ε46ΜΤΛΒ-Γ0Ρ

  Προηγούμενο άρθροΈρασμος: “Δωσ’ μου ένα όραμα ν’ αντισταθώ”
  Επόμενο άρθροΜάκης Τσίτας – Ράνια Μπουμπουρή: “Αινίγματα” και “Κάλαντα”, οι νέοι τίτλοι στη σειρά “Η Παράδοσή μας”