Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη διενέργεια άσκησης ασφαλείας στη σήραγγα Σ13

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 3016 Φ 702.20 από 07-11-2023 έγγραφο Διοίκηση Π.Υ. Κοζάνης.
3. Τα υπ’ αριθ. 436454 (1962) από 27-06-2023 και 691863 (3168) από 06-11-2023
έγγραφα της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας.
4. Το υπ’ αριθ. 142232 από 05-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Μ. (Κοζάνης).
5. Το υπ’ αριθ. Φ2.6.3/34/620143 (2664) από 14-09-2023 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ.
Συγκ. Έργων.
6. Το υπ’ αριθ. 57313 από 19-10-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.
7. Το υπ’ αριθ. 130402 από 28-11-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την
συνημμένη Τεχνική Μελέτη.
8. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2398766 από 29-11-2023 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διενέργεια άσκησης ασφαλείας στη σήραγγα Σ13,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων στο οδικό τμήμα της Εγνατίας
Οδού από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου και αντίστροφα, την Πέμπτη 30-11-
2023 και κατά τις ώρες 00:00΄ έως 04:00΄.
Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζεται η εγκεκριμένη
Μελέτη σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτη η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τις
ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011
και εγκρίθηκε για εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Β. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη
της άσκησης και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας της άσκησης με μέριμνα και ευθύνη της
«Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα δε εφαρμοζόμενα μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου και αντίστροφα να ληφθεί μέριμνα

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_Ψ1Φ846ΜΤΛΒ-ΥΥΥ

Προηγούμενο άρθροΤο Κοινωνικό Μήνυμα του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, Κάπα3 για Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τον Καρκίνο έγινε Viral!
Επόμενο άρθροΕλληνική Λύση: Ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή