«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, (από χ/θ 253,0 έως χ/θ 227,0) για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων.»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας), από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης στη Σιάτιστα Κοζάνης, διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη έκαστης εβδομάδας για το χρονικό διάστημα από 30-07-2019 έως 08-10-2019, στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας έκαστη ημέρα, από την χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα από 07:15΄ έως 07:30΄), έως την χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:45΄ έως 09:00΄).

Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον προορισμό τους προς Πολύμυλο- Κοζάνη ως κάτωθι: 1. Τα οχήματα έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται διαμέσου της οδού Πιερίων, εν συνεχεία μέσω της Π. Ε. Ο. Βέροιας- Κοζάνης και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Πολυμύλου. 2. Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται, διαμέσου της Ν.Π.Ο. Βέροιας- Νάουσας, εν συνεχεία μέσω της Επαρχιακής Οδού Βέροιας- Έδεσσας – Δρεπάνου και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.

 Άρθρο 2ο 

Α. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, την τεχνική έκθεση και τις αντίστοιχες άδειες διέλευσης των υπέρβαρων οχημάτων, ορίζεται ως ώρα αναχώρησης του συρμού από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης η 03:30΄ έκαστης ημέρας.  Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου (πιθανολογούμενη ώρα από 06:45΄ έως 07:00΄) έως τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα από 07:15΄ έως 07:30΄), τα εν λόγω φορτηγά θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α..

Β. Τα ανωτέρω φορτηγά δεν θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ή Λ.Ε.Α.).

 Άρθρο 3ο 

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την Εγνατία Οδό Α.Ε., καθώς και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Β. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετούνται έκαστη μέρα πραγματοποίησης των διελεύσεων, μετά την ανατολή του ηλίου και πριν την έναρξη της εκτροπής, και θα απομακρύνονται μετά τη διέλευση του συρμού οχημάτων από τον Α/Κ Πολυμύλου, με μέριμνα και ευθύνη της «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε», τα δε εφαρμοζόμενα μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας».

 Γ. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο που θα εκτρέπεται- διεξάγεται η κυκλοφορία, θα τοποθετείται με μέριμνα και ευθύνη της «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Δ. Κατά την διέλευση του συρμού από την Εγνατία Οδό, θα υπάρχει συνοδευτικό όχημα της αναδόχου εταιρείας έμπροσθεν κάθε φορτηγού οχήματος και επιπλέον ένα συνοδευτικό όχημα όπισθεν του τελευταίου φορτηγού. Επιπρόσθετα θα υπάρχει έτερο συνοδευτικό όχημα που θα προπορεύεται του πρώτου συνοδευτικού, (συνολικά πέντε συνοδευτικά οχήματα σε κάθε κονβόι τριών φορτηγών που θα φερουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης, σύμφωνα με τον Ν. 2518/1997).

Ε. Σε κάθε φορτηγό του συρμού θα υπάρχει τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά του, ειδική πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός (φάρος που αναβοσβήνει), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου.

ΣΤ. Η μέγιστη ταχύτητα των φορτηγών οχημάτων που θα μεταφέρουν πτερύγια των ανεμογεννητριών θα είναι έως 50 χλμ./ ώρα, ενώ των φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν τα λοιπά τμήματα των ανεμογεννητριών θα είναι έως 40 χλμ./ ώρα.

Ζ. Οι διελεύσεις των οχημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν, κατά τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κλπ), καθώς επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 12-08-2019 έως 19-08-2019, λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στην Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά. Η.

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης παύει να υφίσταται στην περίπτωση μη έγκυρης αποστολής των σχετικών αδειών διέλευσης των υπέρβαρων- υπερμεγέθων οχημάτων από την Εγνατίας Οδό Α.Ε..

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 και 458 ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Βάιος ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής