Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. AΜSA_YP_6641 από 22-03-2024 έγγραφο της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε».
3. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/88363 από 26-03-2024 έγγραφο του
ΥΠ.Υ.Μ.Δ./Γ.Δ.Σ.Υ./Δ/ΝΣΗ Δ17.
4. Το από 27-03-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
5. Την υπ’ αριθ. 4842/24/ 621885 από 27-03-2024 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί στην έκδοση της παρούσας
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών
εργασιών επί του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Τον αποκλεισμό εισόδου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από
τον Α/Κ Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, την Πέμπτη 28-03-2024 και την Παρασκευή 29-03-
2024 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄, έκαστη ημέρα.

Άρθρο 2ο

Α. Τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Αθήνα, θα εκτρέπονται/εισέρχονται από τον
Α/Κ Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, με κατεύθυνση προς Κατερίνη – Αθήνα (μέσω Αιγινίου) και θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. διαμέσου του Α/Κ Ν.Αγαθούπολης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Β. Τα οχήματα που τυχόν δεν εξήλθαν από την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Νησελίου, θα
εισέρχονται στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και διαμέσου του Α/Κ Μαλγάρων, θα κατευθύνονται στον προορισμό τους.

Άρθρο 3ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τα οποία
αναφέρονται στη διαδικασία «AMSA – OM – OPR – OP -002 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» του
Εγχειριδίου Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ενώ στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, θα είναι βασισμένα στις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία
εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_6ΝΖΑ46ΜΤΛΒ-ΞΓ7

Προηγούμενο άρθροΣυνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην εκπομπή ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ
Επόμενο άρθροΕύξεινος Λέσχη Βέροιας: Συλλυπητήριο μήνυμα