Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθ. 2023/00031/72215Β από 23-03-2023 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με τη συνημμένη εγκεκριμένη μελέτη.

3. Το υπ’ αριθ. 122087 από 28-03-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

4. Την υπ’ αριθ. 4842/23/638178 από 29-03-2023 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών επί της Εγνατίας Οδού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήματα της Εγνατίας Οδού ως κάτωθι:

1. Α/Κ Κλειδίου (17) – Α/Κ Νησελίου (16): Χ/Θ Η 282+800 (Γέφυρα ΟΣΕ)

2. Α/Κ Νησελίου (16) – Α/Κ Κλειδίου (17): Χ/Θ Κ 282+800 (Γέφυρα ΟΣΕ)

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΓια τη συνάντηση των Δ.Σ. των 2 ΣΕΠΕ Ημαθίας με τους Συμβούλους-Αξιολογητές
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς και λοιπά ρέοντα ύδατα της ΠΚΜ για το έτος 2023