Πρόσκληση της Π.Ε Ημαθίας για το πρόγραμμα «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού» της ΠΚΜ

Η Π.Ε Ημαθίας καλεί μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με αντικείμενο τον πολιτισμό, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης  να ενημερωθούν για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού  και αφορά τους ανωτέρω φορείς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι δυνητικοί δικαιούχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να προσέλθουν για πληροφορίες στο γραφείο ειδικού συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, κ. Νίκου Τσιούντα, Μητροπόλεως 44, 1ος όροφος, καθημερινά 09:00 με 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας το 2331350107. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  είναι η 20η Μαρτίου 2017.