Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης σωματείων – μελών Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

ΕΣΠΕΜ

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

——————————————————–

* Τ.Θ. 168 – 58100 Γιαννιτσά   23820223152  2312201311

Β΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ε.Ο.ΠΕ.

Γιαννιτσά 17/03/2018

Προς
Σωματεία Δύναμης μας
Έδρες τους

 Έχοντας υπόψη :

  1. Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
  2. Την υπ΄αριθμ 4-14/03/2019 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
  3. Τον Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 07 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00΄π.μ, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο (ΑΣΜΑΝΙΔΗ 2) Βόρεια Αίθουσα- ισόγειο, στα Γιαννιτσά. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  5. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00΄ π.μ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης .

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Π. Δημητριάδης                            Κ. Κυριάκου