Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 28-6-2022 ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  13:00  μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και την με αριθμό 374 αρ. πρωτ. 39135/30-05-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  25ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ.  πρωτ. 7782/8-6-2022  σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Νάουσας με την Δίον Τεχνική ως προς τον τόπο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, από το ΚΔΑΥ Ιωνίας «eco trans» στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας «ΕΛΔΙΑ»
2 Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των λημμάτων των συστάδων  9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του Δημοτικού δάσους Νάουσας
3 Έγκριση ή μη  οικονομικής ενίσχυσης στον Λαογραφικό Σύλλογο ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
4 Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων

Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

5 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,     (A.M.: 47/2018 – ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 – ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983)

Aνάδοχος: ‘‘ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’  Κ.Α.Ε.: 02.30.7331.113

6 Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος λαδιού, για τους υπόγειους κάδους και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
7 Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων.
8 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας(1η κατάσταση δαπάνης)
9 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (1η κατάσταση δαπάνης)
10

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (3η κατάσταση δαπάνης)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΠρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»
Επόμενο άρθροΒασικά σημεία συνέντευξης Δ. Μάντζου, εκπρόσωπου τύπου ΠΑΣΟΚ-κινήματος αλλαγής στην εκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ»