Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την   25/10/2022, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη ,    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 .οικ. (ΦΕΚ  4756/09.09.2022 Β’)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  46ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

2

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Συλλόγου Πολιτισμού Νάουσας «εν CANTO” και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

3

Έγκριση ή μη δαπάνης υποβολής υποψηφιοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας στα BestCityAwards 2023 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

4

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας (Δ.Ε. Ειρηνούπολης)

5

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από  τον  Χ.Κ.  0028/2014.

 

6

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας», (ΑΡ.ΜΕΛ.: 24/2020 – ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5070739)
Aνάδοχος: ‘’ΠΊΛΑΓΑΣ-Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ’’

7  

Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες- του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021)

 

8

 

Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες- του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 13/2021)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΣτις δράσεις προβολής του 11ου Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχε ο Δήμος Νάουσας
Επόμενο άρθροΜπεκιάρης, ΙΜΕΤ, Ηλεκτροκίνηση: 60% φθηνότερη η αργή φόρτιση σε σχέση με τη βενζίνη