Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 5-7-2022 ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  12:00  μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και την με αριθμό 374 αρ. πρωτ. 39135/30-05-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  26ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρία OPEN TECHNOLOGY SERVISES
2 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (2η κατάσταση δαπάνης)
3 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου  (1η  κατάσταση δαπάνης)
4 Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού .
5 Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6 «Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιου Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων  ».
7 «Νομική υποστήριξη του Δημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Νικολάου Καρανικόλα    για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων  ».
8 Διαγραφή  ή μη βεβαιωθέντος ποσού από κλήση Κ.Ο.Κ. και των προσαυξήσεών του  από  τον  Χ.Κ.  087/2021
9 Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσαςκαι εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας Μάριου Φραγκούλη και DeborahMyers στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
11 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 9ου Θερινού Τουρνουά μπάσκετ».
12 Υποβολή αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)
13 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017)
14 Εισήγηση για προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους(ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023
15 Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του με αριθμ ΒΚ 92 Δημοσίου Κτήματος Νάουσας προς Δ. Νάουσας με το άρθρο 200 Ν3463/2006
16 Ετήσιος Προγραμματισμός  προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έτος 2023
17 Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ
18

Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης –κατά έξι(6) μήνες – του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας» (Αρ.Μελ. 44/2018)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΧρ. Τριαντόπουλος: Επίσκεψη Κυβερνητικού κλιμακίου σε πληγείσες περιοχές των ΠΕ Καβάλας, Σερρών και Κιλκίς
Επόμενο άρθροΕνημερωτικό σημείωμα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε δύο επιχειρήσεις στις οποίες έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας