Προκήρυξης μιας (1) θέσης καθαρίστριας στη σχολική μονάδα Γυμνασίου-Λυκείου Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ’ αριθμό 1/2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , προκηρύσσει μία  (1) θέση  καθαρίστριας, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015, στη παρακάτω Σχολική Μονάδα  αρμοδιότητάς της:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ  ΜΕΛΙΚΗΣ  ΜΙΑ  [1] ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

[για το Λύκειο  Μελίκης]

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής  [στο Λύκειο Μελίκης] τα  εξής:

Αίτηση,

που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με :

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2014.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
  5. ΑΜΚΑ (Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης)
  6. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στον Διευθυντή του Σχολείου  από  Δευτέρα  19  Ιανουαρίου  2015 έως και την Τρίτη  27 Ιανουαρίου  2015 και ώρα 14:00.-

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Αλεξάνδρειας

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προηγούμενο άρθροΔήμος Αλεξάνδρειας: Ζητά οικονομικές προσφορές για ταχυμεταφορά επιστολών
Επόμενο άρθροΑκίνητα και φόροι μπερδεύουν τα κόμματα και τους πολίτες