Δήμος Αλεξάνδρειας: Ζητά οικονομικές προσφορές για ταχυμεταφορά επιστολών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά,  για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς των επιστολών του Δήμου κατά το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου  2015 και λήξης η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00πμ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αρ Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνα: 2333350144-2333350138

Υπεύθυνοι υπάλληλοι:Β.Θεοδωρίδου, Ε. Κυριαζοπούλου

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ. 1162/14-01-2015 τεχνικής περιγραφής-έκθεσης του Δήμου και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.

 

Προηγούμενο άρθροΤην πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η χορωδία του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Επόμενο άρθροΠροκήρυξης μιας (1) θέσης καθαρίστριας στη σχολική μονάδα Γυμνασίου-Λυκείου Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας