Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον «Έρασμο»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΕΡΑΣΜΟ»

 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», στο πλαίσιο του νέου  Χρηματοδοτικού Προγράμματος  ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση της Πράξης:

«Συνέχιση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων κακοποίησης και υποστήριξης ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές»

προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας:

Ενός Ιατρού, Ειδικότητας Ψυχιατρικής και ενός Νομικού, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, για 10ωρη εργασία μηνιαίως επ’ αμοιβή 25€/ώρα πλέον ΦΠΑ,   προκειμένου να εργαστούν στη δομή του Συλλόγου, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», που εδρεύει στη Βέροια (Μ. Αλεξάνδρου 17), φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για τη θέση είναι:

 1. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το Αντικείμενο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Ικανότητα για την παρακολούθηση των ωφελούμενων της δομής του Συλλόγου, η ψυχολογική στήριξή τους, και ψυχοθεραπεία, όπου κριθεί απαραίτητο, για τον Ψυχίατρο και για τον-τη Νομικό, ικανότητα και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με σκοπό τη νομική εκπροσώπηση των ωφελούμενων του Συλλόγου, όπου και όποτε χρειαστεί, αρμοδίως.
 4. Διάθεση εθελοντισμού.
 5. Ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων, κι άμεσης αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων.

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα εκτιμηθούν επιπλέον προσόντα, όπως:

 1. Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση.
 2. Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και ψυχοκοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως ψυχική υγεία, ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κακοποίηση κλπ.
 3. Για τον – τη Νομικό, προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο σπουδών εργασιακή εμπειρία

Δικαιολογητικά

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
 6. Απαραίτητος τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής
 7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 8. Αποδεικτικά των επιπλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά , την αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στα γραφεία του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»,  Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια, καθημερινά,  από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-14.00.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: erasmos.veria@gmail.com

Πληροφορίες: Παρασκευή Γούλα, Υπεύθυνη Έργου,  στο τηλέφωνο 23310-74073, τις εργάσιμες ώρες και μέρες που αναγράφονται ως άνω.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2021 -2027).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Επόμενο άρθροΣυνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάουσας ενόψει της Αντιπυρικής Περιόδου