Πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 18-06-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ