Πώς θα επαναπατριστούν φορολογικά νεομετανάστες και “ψηφιακοί νομάδες”- Γράφει ο Χρήστος Παγώνης

Ενα νέο πλαίσιο κινήτρων για όσους μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, έρχεται με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά τόσο όσους τα τελευταία χρόνια ξενιτεύτηκαν αλλά και τους λεγόμενους «ψηφιακούς» νομάδες, δηλαδή εργαζόμενους υψηλής εισοδηματικής τάξης που μπορούν να διαμένουν και να εργάζονται σε περιοχές δικής τους επιλογής.

Γράφει ο Χρήστος Παγώνης

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών για την ευνοϊκή φορολόγηση προβλέπονται τα εξής:

  • το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.
  • για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
  • η ισχύς του ευνοϊκού πλαισίου έχει διάρκεια 7 ετών.

για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης  μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30-9-2021.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, με την οποία τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων . Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30-9-2021, γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής:

  • δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα
  • μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα
  • παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα
  • δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΣήμερα ανοίγουν τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 για την ομάδα 30-39 ετών
Επόμενο άρθροΑυξημένη κατά 20% τουλάχιστον η τιμή του οβελία φέτος, με την έλλειψη ντόπιου κρέατος στην αγορά να ξεπερνά το 30%