Ποιοι δεν θα πληρώσουν δάνεια για 3 μήνες – Της Κατερίνας Φραγκάκη Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Με την  από 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  εξασφαλίζεται τρίμηνη αναστολή πληρωμής των δόσεων για όσους εντάχθηκαν στον Νόμο Κατσέλη και στο πλαίσιο προστασίας α’ κατοικίας  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ. Το μέτρο ισχύει και για όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων, πλην όμως και οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώσουν μέσω email.

Όσοι δανειολήπτες δεν επιθυμούν να αποσταλούν τα ΑΦΜ τους στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση εναντίωσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλλακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=soo. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης είναι μέχρι και τις 9 Απριλίου 2020.

Αναφορικά με τα ενήμερα – εξυπηρετούμενα, έως 31-12-2019 και μη ρυθμισμένα δάνεια των επιχειρήσεων, προβλέπεται αναστολή της καταβολής δόσεων κεφαλαίου επί εξάμηνο (ως τον Σεπτέμβριο), όχι όμως και των τόκων αυτών. Επίσης για τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση προβλέπεται τρίμηνη αναστολή δόσεων.

 Για τους οφειλέτες που δεν εντάσσονται στα μέτρα, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.