ΠΟΦΕΕ: N. 4557/2018 – Όχι προβληματική εμπλοκή του εξωτερικού Λογιστή – Φοροτεχνικού – Τι ζητήσαμε στη συνάντηση και με το υπόμνημα προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά «την δέουσα επιμέλεια» και τις σχετικές υποχρεώσεις του νόμου

ΠΟΦΕΕ: N. 4557/2018 – Όχι προβληματική εμπλοκή του εξωτερικού Λογιστή – Φοροτεχνικού – Τι ζητήσαμε στη συνάντηση και με το υπόμνημα προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά «την δέουσα επιμέλεια» και τις σχετικές υποχρεώσεις του νόμου.

 

Με ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα (που ακολουθεί) η ΠΟΦΕΕ ανταποκρινόμενη στην από 30 Ιανουαρίου 2023 πρόσκληση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή παρέστη στην εκδήλωση με θέμα «Κανονισμός της ΑΑΔΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 4557/2018)», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 σε συνέχιση του διαλόγου με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, μετά την πρώτη εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 23/12/2022. (Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, υπογραμμίζοντας την αξία της συνεργασίας στην πράξη με τον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών, «ως συνοδοιπόρους». Δείτε σχετικά το από 03. 02.2023 σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ)

Η εκπροσώπηση έγινε από το Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Χριστοφοράκη και τον υπεύθυνο τύπου και δημοσίων σχέσεων Δημήτρη Τσαμόπουλο. Παρέστησαν επίσης ο επιστημονικός συνεργάτης Γιώργος Χριστόπουλος, και οι συνάδελφοι – αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Νίκος Καραδημήτρης και Δημήτρης Καρπούζος. Ο Πρόεδρος Βασίλης Καμπάνης παρακολούθησε τη συζήτηση διαδικτυακά κάνοντας και σημαντικές παρεμβάσεις. Σημαντική παρουσία αποτέλεσε ως σύμβουλος της ομάδας της ΠΟΦΕΕ, η έγκριτη Δικηγόρος και εξειδικευμένη στο αντικείμενο κα Νένα Διονυσοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία του σχεδίου Κανονισμού, όπως:

  • ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας που διενεργείται από την ΑΑΔΕ (ν. 4557/2018),
  • η εποπτεία που ακολουθείται κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,
  • τα βήματα της ελεγκτικής διαδικασίας και οι υποχρεώσεις των εποπτευόμενων προσώπων,
  • το περιεχόμενο των διοικητικών κυρώσεων, το οποίο εξειδικεύεται για πρώτη φορά με τον Κανονισμό.

Ακολούθησε διάλογος με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προσκλήθηκαν να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ υπομνήματα με περαιτέρω σχόλια για το υπό έκδοση κανονιστικό πλαίσιο.

Από την πλευρά μας έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις προς την εισηγήτρια Σοφία Κάρμα (αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ι’ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.), με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) Νίκο Μπατσίλα, να δίνει διευκρινήσεις και απαντήσεις σε καίρια πρακτικά ερωτήματά μας, για τα πως και τα γιατί των υποχρεώσεων του νόμου (άρθρο 5), καθώς περιλαμβανόμαστε και εμείς στα υπόχρεα πρόσωπα, με την ιδιότητα ως «εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί».

Ειδικότερα προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις με πρακτικά παραδείγματα, στις υποχρεώσεις που θα ορίσει σύμφωνα με τον εν θέματι νόμο ο υπό έκδοση Κανονισμός, επιμείναμε θέτοντας ερωτήματα σχετικά:

  • με την εξειδίκευση της δέουσας επιμέλειας (απλουστευμένη ή αυξημένη – άρθρα 13, 14, 15, 16) ως προς τον πελάτη και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με αυτή (όπως η αξιολόγηση και ο βαθμός κινδύνου εκάστου πελάτη), αφού προηγουμένως έχει γίνει – ως υποχρέωση – η πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου του πελάτη,
  • με τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (άρθρο 20),
  • με τις υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών,
  • με τη συλλογή – φύλαξη και χορήγηση πληροφοριών,
  • την προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.

Αξιοποιώντας την πρόβλεψη στο άρθρο 6 του νόμου που εξειδικεύει τις εποπτικές αρμοδιότητες των αρμοδίων αρχών και τις «εξουσιοδοτεί» παράλληλα να καθορίζουν τις λεπτομέρειες των επί μέρους υποχρεώσεων, να μπορούν να επιβάλλουν μειωμένες υποχρεώσεις λαμβάνοντας υπόψη, τους αναφερόμενους στη διάταξη παράγοντες, επικαλεστήκαμε το παράδειγμα της αιτιολογικής έκθεσης που μεταξύ των υπόχρεων ελεύθερων επαγγελματιών κατονομάζει και τους Λογιστές. Εκεί ο νομοθέτης προβλέπει«δεν μπορούν αντικειμενικά να εφαρμόζουν σε πλήρη έκταση τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, την τήρηση αρχείων ή τον εσωτερικό έλεγχο» (δείτε τις σχετικές παραγράφους στο υπόμνημα μας).

Δεν απουσιάζει φυσικά από το υπόμνημα (ούτε η σχετική στιχομυθία με τον Διοικητή)η επίμαχη εκκρεμότητα του μηδενισμού των υφιστάμενων ορίων κύκλου εργασιών, για υπογραφή από Λογιστή- Φοροτεχνικό. Και τούτο γιατί το ζήτημα των ορίων είναι αυτονόητα εξαρτώμενο και άρρηκτα συνδεόμενο με τις «υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας» ως προς τον πελάτη, καθώς ο νομοθέτης στον υπόψη νόμο 4557/2018, στον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2015/849 , δεν κάνει διακρίσεις με όρια κύκλου εργασιών.

Ιδιαίτερη και έντονη ήταν η συζήτηση ως προς τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που διαμορφώνονται σε τέσσερες κατηγορίες μη τήρησης υποχρεώσεων, ανάλογα με το μέγεθος του λογιστικού γραφείου (με κριτήρια ΕΛΠ – πολύ μικρό, μικρό, μεσαίο, μεγάλο) και αν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Εν όψει της μεγάλης σοβαρότητας και των άκρως σοβαρών ευθυνών, όλοι οι παριστάμενοι ζητήσαμε από τον Διοικητή να μας γνωστοποιηθεί ο Κανονισμός πριν οριστικοποιηθεί και να επαναληφθούν οι συναντήσεις με τον χαρακτήρα αποτελεσματικών διαβουλεύσεων και όχι μόνο ενημερώσεων. Παράλληλα πρέπει να κάνει η ΑΑΔΕ επαρκή ενημέρωση για να μπορέσουν οι συνάδελφοι εξωτερικοί Λογιστές – Φοροτεχνικοί να κατανοήσουν τις νέες αυτές και δύσκολες υποχρεώσεις του νόμου.

Σημειώνουμε ότι στο υπόμνημα που καταθέσαμε (και παρακαλούμε τους συναδέλφους να το μελετήσουν προσεχτικά), επικαλεστήκαμε και παραθέτουμε το καθεστώς με όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Και το κάναμε αυτό για να καταδείξουμε ότι είναι ήδη επαρκές το οπλοστάσιο των ευθυνών των εξωτερικών φοροτεχνικών – λογιστών, προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή που επιδιώκει ο υπό σύνταξη Κανονισμός του άρθρου 6 του ν.4557/2018 (ΑΑΔΕ) που θα μας αφορά.

Δείτε λοιπόν τι ακριβώς ζητάμε με το υπόμνημα με τη νομική συμπαράσταση και της νομικού μας συμβούλου.

κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχετικό υπόμνημα

Προηγούμενο άρθροΜεταγραφές Αθλητών με Αναπηρία – Χειμώνας 2023
Επόμενο άρθρο1.500 οι νεκροί σε Τουρκία, Συρία – Και δεύτερος ισχυρότατος σεισμός – Στέλνει διασώστες η Ελλάδα