ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ

ΑΙΤΗΜΑ

Προς

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Νικόλαο Ταγαρά

Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γεώργιο Αμυρά

Κοινοποίηση

Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

Θέμα: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΗ/74949/926/30.07.2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ Υπαγωγής στην κατηγορία Β.6 για τα έτη 2019-2020 και το Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης Υπαγωγής σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ από αγρότες, έγιναν διαθέσιμα για την υποβολή αιτήσεων από την 29η/07/2022 και για διάστημα ενός μήνα, ήτοι την 29η/08/2022.

Σύμφωνα με την απόφαση, νομοθετήθηκε στην περίπτωση Δυνητικού Δικαιούχου που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο, η υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ, να γίνεται υποχρεωτικά από Εξουσιοδοτημένο (μέσω του TAXISnet) Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες (Δυνητικοί Δικαιούχοι), που έχουν την δυνατότητα να κάνουν την αίτηση μόνοι τους, λόγω της πολυπλοκότητας της όλης διαδικασίας και των στοιχείων που απαιτούνται, αναγκαστικά και αυτοί θα στραφούν στα λογιστικά μας γραφεία.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των Δυνητικά Δικαιούχων (αφορά μεγάλη μερίδα αγροτών και πλήθος νομικών προσώπων) δεν έχουν γνώση του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς δεν έλαβε τη δημοσιότητα την οποία έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκκινήσει ακόμα τις διαδικασίες για την αίτηση υπαγωγής στο μέτρο αυτό.

Πέραν της προαναφερθείσας έλλειψης ενημέρωσης, η συγκεκριμένη υποχρέωση πέφτει μέσα στο μήνα Αύγουστο που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν λόγω αδειών, δυσχεραίνοντας την όλη διαδικασία.

Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ μέχρι την 31η/12/2022, ενώ παρόμοια ημερομηνία να ισχύσει και για τις αιτήσεις, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τα έτη 2021-2022, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και να μην μείνει κανένας Δυνητικός Δικαιούχος εκτός του μέτρου, ειδικά αυτή την περίοδο που οι χρεώσεις ενέργειας έχουν εκτοξευθεί και έχουν πλήξει δυσμενώς κάθε πτυχή της Ελληνικής κοινωνίας.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Προηγούμενο άρθροΕΔΟΚ -“Meet the European Lamb”: Γνωριμία  της κτηνοτροφικής  και γαστρονομικής  ταυτότητας της  Ελλάδας με δημοσιογράφους του εξωτερικού
Επόμενο άρθροΗλίας Τσέχος: Ενημερώνοντας…