Παράταση αιτήσεων στο πρόγραμμα εργαζόμενων

Επιμελητήριο Ημαθίας: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

 

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» (MIS 5073390) δίνεται παράταση για την υποβολή των αιτήσεων έως και τις 24/03/2023.

Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (03/03/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην αρχική προθεσμία (δηλαδή από τις 04/03/2023 έως και τις 08/03/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της παράτασης (δηλαδή από 25/03/2023 έως και 29/03/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την αρχική καταληκτική ημερομηνία , δηλαδή έως τις 03/03/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση μετά τις 03/03/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, στο διάστημα που ορίζει η 1η παράταση, δηλαδή από 25/03/2023 έως και 29/03/2023 και ώρα 14:00.

Το πλήρες κείμενο της πρόκλησης και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένα στο portal Επιμελητηρίου. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο e-mail  manager@icci.gr και στο τηλέφωνο 2331024734 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).

Προηγούμενο άρθροΣωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων Ημαθίας – Πέλλας
Επόμενο άρθροΠαρουσίαση βιβλίου στον ΙΑΝΟ Θεσσαλονίκης | «Η Κενή Διαθήκη Του Μωυσή» | Στέλιος Κούλογλου