Π.Κ.Μ: Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

 Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020,

στις 11.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

 

Έγκριση τρόπου Επιλογής Αναδόχων 2ης Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και 1ης Τροποποίησης ΠΕΔ από Ίδιους Πόρους τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2019.

 

Εισηγητής:

 

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος  Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 2ο: Έγκριση του Τρόπου δημοπράτησης με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. του Ν. 4412/2016, του (υπο)έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ»  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών  από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019 στην ΠΕ Χαλκιδικής» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή όλης της  Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Εισηγητής:

 

Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος  Π.Ε. Χαλκιδικής.