Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ): Διαδικτυακή συζήτηση για την οδηγία 790/2019 στην εκπαίδευση

Ο ΟΣΔΕΛ διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση
των έργων λόγου κατά τις ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) διοργανώνει τη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ). Η εφετινή έκθεση, λόγω της υγειονομική κρίσης, επικεντρώνεται σε ένα εξ ολοκλήρου διαδικτυακό πρόγραμμα διάρκειας έντεκα ημερών (19-29 Νοεμβρίου). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων για τους επαγγελματίες του βιβλίου, κατά τη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν τον κλάδο, υπό το φως μάλιστα των τελευταίων εξελίξεων.

Στον κύκλο αυτόν εντάσσεται και η διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώνει ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα
15:45-17:00, με θέμα «Η χρήση των έργων λόγου στις ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Τι προβλέπει η Οδηγία 790/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι: Ευαγγελία Βαγενά, διευθύντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Αντώνης Καρατζάς, εκδότης – πρόεδρος ΟΣΔΕΛ, Γιάννης Κλαψόπουλος, προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), Δημήτρης Μπαλιάτσας, εκδότης – εκπρόσωπος Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιωργανδρέας Ζάννος, δικηγόρος – διευθυντής ΟΣΔΕΛ.

Στόχος της συζήτησης είναι να ενημερωθούν συγγραφείς, εκδότες, διδακτικό προσωπικό,
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σχολικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για το περιεχόμενο και τις
δυνατότητες που παρέχει η Οδηγία, αλλά και να συζητηθούν οι θέσεις των ενδιαφερόμενων
πλευρών, προκειμένου να οδηγηθούμε έγκαιρα στην επίτευξη της βέλτιστης λύσης προς
όφελος όλων.

Η ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, θα καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας για ψηφιακή πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, με όρους και προϋποθέσεις που θα στηρίζουν τον κλάδο του εκπαιδευτικού και επιστημονικού βιβλίου, καθώς και τα δικαιώματα δημιουργών και εκδοτών.

Συγκεκριμένα, η Οδηγία 790/2019 ρυθμίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα
συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς επίσης και τις τροποποιήσεις
των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ. Προθεσμία ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο είναι
η 7η Ιουνίου 2021.

Βάσει της Οδηγίας, καθίσταται υποχρεωτική στα κράτη-μέλη η πρόβλεψη εξαίρεσης ή περιορισμού στα δικαιώματα δημιουργών και εκδοτών, προκειμένου να επιτραπεί η ψηφιακή χρήση έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, χάριν μόνο παραδείγματος, κατά τη διδασκαλία και στον βαθμό που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν είτε δίκαιη αποζημίωση για τους δικαιούχους, είτε κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω συμβάσεων με τους δικαιούχους αντί της εξαίρεσης.

Ο ΟΣΔΕΛ ήδη προσφέρει, μέσω των προγραμμάτων αδειοδότησης, τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς να παρέχουν στους σπουδαστές τους ψηφιακή πρόσβαση σε συμπληρωματικό, εκπαιδευτικό υλικό από αποσπάσματα επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. Πρόσφατα τα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου, υπέγραψαν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τον ΟΣΔΕΛ.

Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακολούθησαν το παράδειγμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), τα οποία, λόγω της αποκλειστικής εξ αποστάσεως λειτουργίας τους, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους παρέχει η συνεργασία με τον ΟΣΔΕΛ για περισσότερο από μία δεκαετία. Μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση από τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ, παρά τους περιορισμούς στη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την απαγόρευση φυσικής παρουσίας των σπουδαστών, λόγω των μέτρων για τον έλεγχο της διασποράς του ιού.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συζήτηση στη νέα ιστοσελίδα της 17ης ΔΕΒΘ
thessalonikibookfair.gr, καθώς στις επίσημες σελίδες του ΟΣΔΕΛ και της ΔΕΒΘ στο Facebook.

Η ΔΕΒΘ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘHELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, και με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 17η διαδικτυακή ΔΕΒΘ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.