Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 9,4%, χάρη στις επιδόσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, αύξηση συνολικών εσόδων κατά 2,6%
  • Αύξηση 3,6% στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής και υπηρεσίες κινητής, με ρεκόρ στις νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών για το έτος
  • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €304,3 εκατ., αυξημένο κατά 1,3% αντισταθμίζοντας θετικές έκτακτες επιδράσεις του προηγούμενου έτους
 • Αύξηση εσόδων στη Ρουμανία κατά 19,3%
  • Αύξηση εσόδων από ολοκλήρωση έργων ICT και από υπηρεσίες δεδομένων κινητής & ευρυζωνικές υπηρεσίες
  • Υπερ-διπλάσιο προσαρμοσμένο EBITDA, στα €51,6 εκατ.
 • Οι Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές έτους ανήλθαν στα €488,1 εκατ., υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €661,8 εκατ.
 • Στα €400 εκατ. ο στόχος για την Πολιτική Αμοιβών Μετόχων για το 2020
  • Προτεινόμενο Μέρισμα €0,55 ανά μετοχή
  • €141εκατ. για το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

 Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στο OTE_Q4_2019_GR_RESULTS